Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Medycyna, Farmacja i Służba zdrowia

Opis firmy

"Wierzymy, że jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim wobec lekarzy, pielęgniarek i pacjentów, wobec matek i ojców, i wszystkich ludzi korzystających z naszych produktów i usług. Aby zaspokoić ich potrzeby wszystko, co robimy musi być wysokiej jakości.”


Janssen to firma farmaceutyczna należąca do koncernu Johnson & Johnson, światowego producenta i dystrybutora produktów ochrony zdrowia oferującą sprzęt medyczny i diagnostyczny, leki oraz kosmetyki. Janssen koncentruje swoje działania na zaspokojeniu najważniejszych, współczesnych potrzeb medycznych w kluczowych obszarach terapeutycznych: onkologii, neurobiologii i psychiatrii, chorób zakaźnych, chorób układu sercowo-naczyniowego oraz chorób metabolicznych.

Celem firmy Janssen jest nie tylko tworzenie nowych leków, wyzwania medycyny rozpatrujemy w szerszym kontekście. Wykraczamy poza sferę medyczną, zapewniamy informację, edukację i wsparcie, które pomagają pacjentom uzyskać dostęp do potrzebnych terapii oraz stosować je w sposób zapewniający najlepsze rezultaty.
Jednym z fundamentów naszej działalności jest współpraca – od badań, poprzez edukację, aż po dostęp pacjentów do leków. Nie spoczniemy dopóki nowe pomysły nie przekształcą się w rozwiązania medyczne dla pacjentów w potrzebie.
Każdego dnia podejmujemy niecodzienne wyzwania, by ludzie mogli cieszyć się codziennością.

Wszystkie sektory biznesowe grupy Johnson & Johnson łączą wspólne wartości zawarte w słowach naszego Credo. Wierzymy, iż stanowi ono podstawę filozofii naszej firmy i jest bazą, na której opieramy wszystkie nasze działania. Dokument ten, przetłumaczony na ponad 50 języków świata, już od ponad 70 lat pomaga pracownikom firmy na całym świecie podejmować właściwe, etyczne decyzje, mające pozytywny wpływ na społeczności, w których działamy. Ten dokument jest czymś więcej niż kodeksem etycznym. Stanowi nadrzędne przesłanie określające naszą odpowiedzialność wobec klientów, pracowników, akcjonariuszy i społeczeństw.

Sposób aplikowania

Janssen: poprzez grę rekrutacyjną na http://www.janssen.pl/praca

Kogo szukamy

Poszukujemy kandydatów, którzy: podzielają wartości zawarte w Naszym Credo, nieustannie dążą do zrozumienia potrzeb klientów, realizują cele inspirując innych do działania, promują innowacyjność przewidując zmiany na rynku, a przywództwo i nieustanny rozwój mają dla nich priorytetowe znaczenie.

Dane kontaktowe

http://www.janssen.pl/
janssenpraca@its.jnj.com
ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa