Magazyn Akademicki Koncept

Wydawnictwa

Opis firmy

Jesteśmy największym medium akademicko-studenckim o zasięgu ogólnopolskim, wydawanym na największych ośrodkach akademickich (44 uczelnie wyższe, ponad 170 punktów dystrybucji).

Poruszamy jednak  tematykę szeroko wykraczającą poza świat uniwersytecki, skupiamy się na perspektywach polskiej modernizacji, kondycji, problemach klasy średniej oraz inteligencji. Na łamach tytułu znajdują się teksty analizujące zagadnienia z obszarów: ekonomii, rynku pracy, historii, kultury oraz sportu.

Chcemy przede wszystkim śledzić bieżące zmiany cywilizacyjne w Polsce i na świecie a także szukać na nie odpowiedzi. Diagnozować problemy i proponować pozytywne, możliwe do realizacji sposoby ich rozwiązania. Oprócz grona profesjonalnych dziennikarzy współpracujemy z naukowcami, studentami oraz aktywną w życiu publicznym elitą biznesu i administracji. Naszym celem jest bowiem publikowanie artykułów pisanych przez wschodzące talenty dziennikarskie, najzdolniejszych studentów, a także naukowców.

Dane kontaktowe

http://www.gazetakoncept.pl/
redakcja@gazetakoncept.pl

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

ul. Solec 81b lok. 73A, 00-382 Warszawa