Urząd Dozoru Technicznego

Przemysł

Opis firmy

UDT jest państwową osobą prawną działającą w zakresie wspierania państwa, społeczeństwa i podmiotów gospodarczych w szeroko rozumianych działaniach

służących bezpieczeństwu użytkowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska. Nasze wartości to bezstronny, niezależny i rzetelny dozór obejmujący urządzenia ciśnieniowe (np. kotły) oraz urządzenia transportu bliskiego (np. dźwigi).

Sposób aplikowania

www.praca.udt.gov.pl

Kogo szukamy

Energetyka, Przemysł, Technologie, Administracja, Finanse, IT inne

Dane kontaktowe

htttp://www.udt.gov.pl
jacek.pazia@udt.gov.pl

ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa