Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej

Administracja publiczna

Opis firmy

Służba cywilna obejmuje stanowiska urzędnicze w około 1900 urzędach: ministerstwach, urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich oraz wojewódzkiej i powiatowej administracji rządowej. Celem służby cywilnej jako wyodrębnionego korpusu urzędniczego jest zapewnienie zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa.

Sposób aplikowania

Nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny. Ogłoszenia o naborze, dostępne są w BIP KPRM oraz w BIP konkretnego urzędu.

Kogo szukamy

 Osób,które będą zawodowo, rzetelnie, bezstronnie i politycznie neutralnie wykonywać zadania państwa.Wymogi na stanowiska znajdują się w ogłoszeniach.

Dane kontaktowe

http://dsc.kprm.gov.pl/
dsc@kprm.gov.pl

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa