Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Organizacje pozarządowe

Opis firmy

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest największą, ogólnopolską centralą związkową działającą we wszystkich branżach gospodarki.

Do zadań OPZZ należy m.in. reprezentowanie interesów zawodowych i socjalnych pracowników bez względu na formę ich zatrudnienia, obrona miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu. Szukamy osób chętnych do aktywnego działania na rzecz poprawy warunków pracy.

Zapraszamy do współpracy!

Dane kontaktowe

http://www.opzz.org.pl/
dabrowska@opzz.org.pl

00-924 Warszawa

ul.Kopernika 36/40