UNIWERSYTET WARSZAWSKI BIURO KARIER

Nauka i edukacja

Opis firmy

Uniwersytet Warszawski jest największą uczelnią w Polsce i od wielu lat najlepszą w rankingach. Prowadzi studia na 3 stopniach dla 45 tys. studentów na ponad 100 kierunkach, specjalnościach i specjalizacjach.

Uniwersytet Warszawski wspiera studentów i absolwentów w wejściu na rynek pracy poprzez świadczenie m.in.: doradztwa zawodowego, udostępnianie ofert pracy, praktyk i staży oraz organizację warsztatów i szkoleń.

Kogo szukamy

 

Biuro Karier UW udostępnia oferty w serwisie www.biurokarier.edu.pl

Dane kontaktowe

http://www.biurokarier.uw.edu.pl
biurokarier@adm.uw.edu.pl
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28